Polityka prywatności

Oto działania, jakie podejmujemy, aby chronić dane osobowe naszych Klientów:

Mamy opracowaną i wdrożoną Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczamy wyłącznie przeszkolone osoby posiadające ważne upoważnienia do ich przetwarzania. Osoby posiadające upoważnienia zostały przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego. Osoby posiadające upoważnienia złożyły oświadczenie o zachowaniu poufności przetwarzanych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest w warunkach zabezpieczających dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Autorskie prawa majątkowe i osobiste do treści zamieszczonych na stronach www.razwzyciu.pl, www.marryinpoland.com i ich podstronach przysługują firmie Raz w życiu – Konsultanci ślubni Katarzyna Bugaj Kinga Nowakowska s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Piłsudskiego 28/4. Pobieranie (ściąganie) tych treści ze strony lub wykorzystywanie ich w innych celach niż przeglądanie strony WWW, a także powielanie jej w całości lub części w formie drukowanej lub elektronicznej, jak i publiczne rozpowszechnianie jej treści na innych stronach internetowych lub w ramach działalności zarobkowej lub zawodowej korzystającego – wymaga uzyskania pisemnej i odpłatnej licencji od właściciela praw. Naruszenie praw autorskich lub osobistych twórcy i właściciela strony wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej i cywilnej, w tym zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w przepisach prawa, czego będziemy dochodzić w przypadku naruszeń naszych praw.

 

Design i wykonanie: Smultron.pl

Mapa naszych klientów
X